Už piaty ročník projektu ,,Sprievodca pôrodnicami“, pod taktovkou Health Policy Institute a rodinka.sk, priniesol výsledky najlepších pôrodníc na Slovensku za rok 2015. Hodnotila sa ich kvalita podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodoch, a teda starostlivosť o novorodencov nedonosených, donosených a novorodencov s vrodenými vývojovými chybami. 

V roku 2015 sa v 54. pôrodniciach narodilo 55 139 detí (v priemere 1 021 pôrodov na jednu pôrodnicu). Projektu ,,Sprievodca pôrodnicami“ sa zúčastnilo 48 pôrodníc. Slovami tvorcov je cieľom projektu pozitívne motivovať a oceniť pôrodnice tak, aby neustále vylepšovali služby, prispôsobili sa potrebám žien i detí a aby poskytli mamičkám súhrnné informácie o možnostiach rodenia na Slovensku.

V jednotlivých kategóriách, teda úrovniach (I. – štandardná starostlivosť, II. – intenzívna starostlivosť, III. – resuscitačná starostlivosť) boli hodnotené tri časti – expertné hodnotenie, hodnotenie služieb a hodnotenia mamičiek. Výsledky boli spracované na základe 3 134 hlasov žien. Parametre vypracovali SPS (Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť) a HPI (Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku).

04

Na 1. miesto sa v kategórii perinatologických centier dostala spomedzi všetkých pôrodníc práve Martinská nemocnica, druhé obsadila UNB Antolská nemocnica v Petržalke a tretie FN Košice – Trieda SNP.

V úrovni I. získalo prvenstvo Sanatórium Koch z Bratislavy a ďalšie miesta patrili Vranovskej nemocnici a NsP Trstenej.

V II. úrovni patrilo prvé miesto Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. I. Stodolu v Liptovskom Mikuláši, na druhom sa umiestnila Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave a posledné, tretie miesto si vybojovala Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove.

V poslednej III. úrovni bodovala podľa hlasujúcich mamičiek Fakultná nemocnica v Trenčíne, nasledovali Nemocnica A. Leňa z Humenného a Fakultná nemocnica v Trnave.

Už ste si vybrali tú svoju? :)

Foto: Pexels.com