Žijete skutočne naplnený život? Naozaj viete udržať rovnováhu medzi tým, čo je v živote skutočne dôležité a maličkosťami, ktoré dokážu potešiť? Profesor filozofie vysvetlil svojim študentom princíp naplneného života skutočne originálne.

Každý sa niekam ženie, má svoje ciele a víziu, ako ich dosiahnuť. Veľakrát však zabúdame na to, že v živote by mala byť nejaká rovnováha, na čo poukázal Steven Covey vo svojej štúdii. Práve ním sa inšpiroval producent Meir Kalmanson a túto cennú lekciu sfilmoval. Náš život je ako nádoba, ktorá sa napĺňa našimi prioritami, túžbami a maličkosťami. Pamätajte si, že život nie je nikdy tak plný, aby ste si nemohli nájsť čas na priateľov. Pozrite si nasledujúce video.

V skratke:

Predstavte si, že život je nádoba z majonézy. Ak do nej pridáte golfové loptičky, stále je v nej miesto. Ak do nej pridáte kamienky, ešte stále je v nej miesto, ktoré zaplníte pieskom. Aj naprie tomu, že nádoba sa zdá byť plná, ešte je v nej miesto na pivo. Profesor vysvetlil svojim študentom, že loptičky sú dôležité veci v našom živote – rodina, priatelia, zdravie a túžby. Kamienky sú ostatné veci – auto, práca, domov a piesok sú ostatné maličkosti. Ak by ste do nádoby dali najprv piesok, neostalo by miesto na loptičky a kamienky. A to platí aj pre život. Nemíňajme energiu na maličkosti, inak nám neostane na to podstatné. A načo bolo to pivo? Nech je náš život akokoľvek plný, vždy je v ňom miesto na pivo s priateľmi! :)

Foto/Video: Youtube