Pokiaľ bola v srdci láska, rozchod bolí za každých okolností. Je už na každom, ako sa vysporiada s touto neľahkou situáciou, no pocity, ktoré prežíva, nepochopí asi nikto, pretože každý rozpad vzťahu je individuálny.  Téma nešťastnej lásky sa stala aj motívom choreografie dvoch tanečníkov Chaza Buzana a Courtney Schwartz a že ju zvládli na výbornú, potvrdia asi všetci, ktorí si prešli všetkými emóciami vyjadrenými v tanci – láska, smútok, a, samozrejme, zlosť.