Hovorí vám niečo meno Selassie? Tento slovenský youtuber pred týždňom zverejnil video, kde sa jednoducho zameriava na problémy v mnohých rodinách na celom sveta. Psychické a fyzické násilie už nie je ničím výnimočným a práve usporiadané rodiny sa dnes stávajú raritou spoločnosti. Selassie poukazuje na fakt, že ženy a deti sú týrané vo vlastnej domácnosti a podrobované všeobecnému ponižovaniu. Do čoho to až môže vyústiť, ak tomu nezabránime včas?

 

Video: Youtube