Prísť na to, kým vlastne sme, trvá obvykle celý život. Každá osobnosť je tvorená komplexom vlastností, schopností a skladá sa z mnohých aspektov. Vnímanie farieb však dokáže o človeku prezradiť viac, ako by sa mohlo zdať. 

Niektoré farby priťahujú našu pozornosť viac ako iné. Každá v nás však vyvoláva určité pocity, či už príjemné alebo naopak, negatívne. Tieto vnemy nemusíme vedieť presne pomenovať, naše povedomie rozhodne za nás. Každej farbe býva priraďovaná určitá charakteristika, no táto skutočnosť nesúvisí výlučne iba s ich povahou, ale má aj psychologický charakter. To, ktorá farba je vaša obľúbená, prezradí veľa o vašej povahe a osobnosti.

BIELA

Túto farbu obľubujú ľudia otvorení, úprimní a nekompromisní, ktorí nič neodpustia sebe ani svojmu okoliu. Je to farba slobody a nezávislosti. Osobnosti, ktoré majú radi bielu farbu, sú inovatívne a samostatné. Môže sa u nich prejaviť neskrývaná hrdosť. Majú láskavé srdce aj napriek zdaniu prehnaného kriticizmu voči druhým.

 

ČERVENÁ

Hlavnými atribútmi osobnosti, obľubujúcej túto farbu, sú sila a energia. Tá sa môže často premeniť na impulzívnosť alebo sa môže prejaviť predovšetkým pri nekompromisnom prejavovaní vlastných názorov. Vášeň je neoddeliteľnou súčasťou tejto osobnosti. Milovníci červenej sú radi stredobodom pozornosti a v centre diania. To, čo sa môže zdať ako arogantné vystupovanie, je na druhej strane schopnosť s ľahkosťou prekonávať prekážky, odvaha a extrovertné správanie.

red

ČIERNA

Vyznávači tejto farby sa vyznačujú prirodzenou autoritou, eleganciou, ale aj citlivosťou a uzavretosťou. Sú rodení diplomati a sú veľmi vnímaví. Často cítia potrebu izolovať sa od vplyvov z okolia. Majú rešpekt voči pravidlám, zmyslel pre detail a presnosť. Sú to hĺbavé osobnosti, pre ktoré je charakteristická vážnosť a schopnosť riešiť problémy komplexným spôsobom. Dokážu jednoducho vyhľadať chyby a prakticky a efektívne ich odstrániť. Občas sa môžu zdať upätí.

black

FIALOVÁ

Osobnosti, ktoré preferujú fialovú farbu, sú veľmi originálne s vlastným nazeraním na svet. To sa odráža nielen v prístupe k ostatným ľuďom, ale aj pri riešení pracovných záležitostí a vnímaní okolia. Ide o nezávislých ľudí s umeleckými sklonmi. Múdrosť pre nich zohráva dôležitú úlohu a často mávajú na seba aj na okolie prehnané nároky. Nositelia fialovej farby sú veľkorysí, láskaví, pokorní, skromní a múdri. Táto farba je o neustálom hľadaní odpovedí. Cieľom takejto osobnosti je dosiahnuť dokonalosť. Ide o spoľahlivých ľudí so zmyslom pre zodpovednosť .

violet II

HNEDÁ

Ten, komu sa páči hnedá farba, je dôverčivej, milej a pokojnej povahy. Nechýba mu ľudskosť a silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Iní si na týchto ľuďoch cenia solídnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť a pocit bezpečia. Sú to úprimné osobnosti a často aj citliví ľudia, ktorí sú zvyknutí tvrdo pracovať. Prejavujú sa ako milovníci zvierat. Snažia sa o dosiahnutie rovnováhy v živote. Sú neúnavní a vedia správne odhadnúť charakter druhých ľudí. U svojho okolia vyvolávajú pocit bezpečia.

MODRÁ

Vnútorný svet ľudí, ktorí obľubujú modrú farbu, je komplikovaný a mnohovrstvý. Často sa správajú rozvážne až opatrne. Nenechajú sa ovplyvniť rušným okolím, túžia po pokoji a nemajú radi veľké zmeny. Človek, ktorý má rád modrú, je ideálnym partnerom vo vzťahu. Títo ľudia neznášajú samotu. Dominantný prvok ich charakteru je konzervativizmus, dodržiavanie tradícií, taktiež vedia rýchlo pochopiť podstatu veci. Utrpenie druhých im vôbec nie je ľahostajné.

ORANŽOVÁ

Tí, ktorým sa páči oranžová, sa aktívne zaujímajú o svet a ľudí okolo. Majú zvedavú povahu a sú ctižiadostiví. Pôsobia energicky, príťažlivo, štedro a otvorene. Dokážu byť však tvrdohlaví a ľahkovážni. Oranžová farba je úzko spojená s prírodou, a preto aj osoba, ktorá má rada oranžovú farbu, miluje prírodu. Sú to ľudia, ktorí radi pomáhajú druhým a sú tu pre nich. Milujú dobrodružstvo, taktiež sú dobrými a vernými spoločníkmi. Rodina je pre nich veľmi dôležitá.

ŽLTÁ

Osobnosti inklinujúce k žltej farbe sú zvedavé, živé a majú tvorivú povahu. Komunikácia je pre nich najprirodzenejšou vecou na svete. Sála z nich radosť a energia. Ľudia obľubujúci žltú sa radi nachádzajú v dobrej spoločnosti a medzi intelektuálmi, čo vyhovuje ich živej mysli. Zaujímajú sa o všetko nové a svojou vytrvalosťou a tvrdou prácou sa snažia dosiahnuť svoj cieľ. Sú otvorení. Potrebujú svoj priestor a sú samostatní. Šíria okolo seba pozitívnu energiu a ľudia sa v ich prítomnosti cítia príjemne.

yellow

RUŽOVÁ

Milovníci ružovej vnímajú svet okolo seba citlivo a majú vyvinutý zmysel pre krásu. Môže sa stať, že majú naopak málo zmyslu pre praktickosť života. Ružová farba je symbolom mieru, dobra a lásky. Osoby inklinujúce k tejto farbe hľadajú vo svojom živote šťastie a robia všetko preto, aby ho získali. Sú usmievaví, majú neustále dobrú náladu a charakteristické je pre nich mladistvé vyžarovanie. To, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako ľahkovážnosť, je v skutočnosti nadhľad, s ktorým sa dokážu dívať na svet okolo seba. Snažia sa v každom vidieť dobro. Osobnosti obľubujúce ružovú farbu sú hĺbavé, veľa zvažujú a snažia sa nájsť najlepšie riešenie a rozhodnutie. Majú zmysel pre humor a sú to osoby, ktoré na sebe tvrdo pracujú, vďaka čomu sú inteligenčne nad bežným priemerom. Takáto cesta je dlhá, napriek tomu na konci prináša zaslúžené výsledky.

pink

SIVÁ

Ľudia, ktorým je sympatická sivá farba, sú pokojné a ušľachtilé osobnosti. Sú často opatrní  a niekedy nedôverčiví. Sivá je farba logického myslenia, ktoré môže v niektorých prípadoch pôsobiť chladne. Človek, ktorý obľubuje šedú je objektívny a dokáže ovládať svoje city vo všetkých situáciách. Nositelia šedej sú inteligentní a zachovávajú si odstup od ostatných. V niektorých situáciách by potrebovali do svojho života vniesť trošku ľahkosti.

ZELENÁ

Táto farba predstavuje kreativitu, citlivosť a lásku ku všetkému živému. Vyjadruje ochotu pomáhať iným ľuďom. Milovníci zelenej motivujú druhých a pôsobia liečivo. Zelená je farba pokoja, ale zároveň v sebe ukrýva aj tajomstvo. Človek, ktorý má rád zelenú vie vypočuť druhých, poradiť im a ľudia sa mu môžu zdôveriť. Vo vypätých situáciách vie zachovať pokoj a stiahnuť sa do úzadia. Nekriticky dôveruje druhým, na čo môže v niektorých situáciách doplatiť.

Foto: cubmagazine.co.uk, pinterest.com