Prístup k informáciám. Neustále spojenie. Možnosti, ale aj displej namiesto tváre, namiesto úsmevu a objatí. Internet a realita. Dva svety. Ako nájsť rovnováhu? 

Niekedy sa zdá, akoby ľudia na sociálnych sieťach parodovali sami seba prostredníctvom statusov a postov. Ich vlastné konanie často odporuje tomu, čo píšu a zdieľajú. V tejto egocentrickej dobe sa o sebe snažíme vytvárať lichotivý obraz, k čomu nám poskytuje internet neobmedzené možnosti a príležitosti. Je to vlastne taký osobn(ostn)ý retuš. Okrem zahmlievania reality formou retušu osobnosti majú technologické vymoženosti aj ďalšie vedľajšie účinky. Natoľko zjednodušujú život, že sme neskutočne spohodlneli. V niektorých oblastiach je to úžasné. Vo vzťahoch trocha menej. Vieme, čo je správne, ale robíme to, čo je ľahšie. Internetový svet bez hraníc akoby paradoxne vytváral bariéry v medziľudských vzťahoch, ich intenzite a reálnosti. Zjednodušenie niekedy uberá možnosť pozrieť sa pod povrch a do hĺbky. Rýchlo a ľahko. To je základ.

Donedávna sme nemali inú možnosť, ako spoľahnúť sa na samých seba a vlastný rozum. Neostávalo nám nič iné, ako sa rozprávať, dívať  jeden na druhého, vysvetľovať, vynaložiť námahu a ukázať záujem. Teraz stačí poslať link, obrázok, sms, … XO namiesto bozku a objatia. Symboly a slová namiesto skutočného významu a blízkosti.

S pohodlnosťou súvisí aj ďalší aspekt. Ľudskú pamäť nahradila pamäť telefónov. Čísla ľudí, ktorí nám boli blízki, sme ovládali naspamäť. Jediné číslo, ktoré si zväčša pamätáme dnes, je naše vlastné. Kapacita pamäte počítačov nám umožňuje vypustiť všetko nepodstatné a sústrediť sa len na dôležité veci. Ktoré to sú? Nepotrebujeme byť smart people, máme smartfóny. Technológie nám šetria čas. Urýchľujú, umožňujú, sprístupňujú.  A tento usporený čas trávime s technológiami vo virtuálnom svete. O tento sa staráme, zveľaďujeme, venujeme sa mu. Čerpáme z neho poznatky, zdieľame názory. Potom vyjdeme von, medzi ľudí a nemáme si čo povedať. Technika má spájať ľudí, ktorí sú ďaleko, nemá rozdeľovať tých, ktorí sú blízko. Pozerajte sa do očí a nie do displeja. Neschovávajte sa za emotikony. Dajte najavo, že sa zaujímate o ľudí okolo seba, ale vynaložte viac námahy, ako jedno kliknutie na ikonu „like“.

Foto: Pinterest