Vskutku dokonalý status sa nedávno objavil na jednej Facebookovej stránke venovanej priznaniam adolescentov. Autor si v ňom berie na mušku všetkých dnešných dospievajúcich, ktorí očakávajú od svojich rodičov mnohokrát viac, ako im môžu dať. Príspevok sa stal rýchlosťou blesku hitom internetu a všetci oslovení s jeho tvorcom súhlasia v plnom rozsahu. Máte podobný názor?

 

Foto: Facebook