Tisíckam rodičov padol kameň zo srdca pri oznámení, že od prvého júna niektoré školské a predškolské zariadenia znovu otvárajú svoje brány. Nástup sa umožní deťom vo všetkých materských školách podľa záujmu a tiež žiakom prvého stupňa a piatej triedy druhého stupňa. Ministerstvo však stanovilo pomerne rozsiahly zoznam opatrení, aké budú musieť pedagógovia a tiež rodičia opätovne prijatých detí dodržiavať.

Návrat do školských zariadení má prebiehať v niekoľkých fázach, pričom prednosť dostanú potomkovia pracovníkov z takzvanej “prvej línie”, to znamená deti zdravotníkov, hasičov, policajtov, vojakov, ale tiež pedagogických zamestnancov.

škola

O včasné prijatie sa môžu uchádzať i deti obidvoch pracujúcich rodičov, neskorší nástup sa javí v prípade mamičiek na materskej dovolenke, prípadne u rodín žijúcich v spoločnej domácnosti so seniorom nad 65 rokov. Práve tieto kľúčové informácie začali riaditelia zariadení už zisťovať s cieľom stanoviť presný zoznam detí, ktoré sa do tried dostanú hneď od 1. júna – počet maloletých osôb v jednej triede materskej školy totiž nesmie presiahnuť číslo 15, v školách je to určené na 20.

Bezprostredne po príchode do budovy bude prebiehať ranný filter v podobe merania teploty a poskytnutia dezinfekcie rúk. Kým najmenší drobcovia nemusia v skupinách nosiť rúška, staršie deti v školách si budú tvár prekrývať vždy, keď opustia svoju triedu. Rodičia by mali zabezpečiť postupné odovzdávanie ratolestí v pravidelných časových intervaloch, aby sa zabránilo prílišnému zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí na jednom mieste.

Stanovy ministerstva uvádzajú, že každé dieťa má disponovať aspoň jedným náhradným ochranným rúškom, vloženým do skrinky. Aktivity sa podľa možnosti premiestnia najmä do exteriéru. Opätovný návrat do školských i predškolských zariadení je ale stále dobrovoľný, pričom konečné rozhodnutie treba včas oznámiť zriaďovateľovi školského zariadenia.

Prísne bezpečnostné opatrenia nekončia

Škôlky môžu byť počas korona krízy otvorené maximálne deväť hodín denne, pričom rodič bude mať na pripravenie dieťaťa čas nanajvýš 10 minút vo vnútorných priestoroch šatní. Hračky a priestory sa majú každý deň dezinfikovať, a pedagógovia medzi svojimi zverencami zabezpečia pri herných, edukačných alebo oddychových aktivitách dostatočné rozostupy.

skolka

V prípade škôl je nutné, aby rodič dieťaťu zanechal v skrinke nielen dve rúška, ale tiež jednorázové hygienické vreckovky. ,,Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces,” uvádza sa v usmernení. Žiaci a študenti vyšších ročníkov naďalej podliehajú dištančnej forme vzdelávania cez internet.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Instagram SLOVAKWOMANSK plný pikošiek! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: TK, minedu.sk | Foto: Pexels.com