Zvyknete sa na nich sťažovať, že sú neporiadni, občas leniví, miestami nezodpovední, málo citliví, jednoducho – chlapi. Na druhej strane musíte uznať, že práve kvôli vlastnostiam, ktoré im často vyčítate, sa im možno žije ľahšie. Nebolo by od veci odkukať od nich niektoré vzorce správania a postoje, ktoré môžu zjednodušiť váš komplikovaný ženský svet.