Ruky máte na klávesnici, chcete sa presunúť a musíte hladať myšku… A možno ju ani nepotrebujete. Prinášame vám zoznam 40 -tich klávesových skretiek pre Excel, ktoré vám určite uľahčia prácu.

Shift + medzerník: vybratie celého riadku

Shift + F2: pridá/ upraví komentár k bunke

Shift + F3: hľadať funkciu

CTRL + N: otvorí ďalší zošit

CTRL + T: vytvorenie tabuľky

CTRL + K: vložiť hypertextový odkaz

CTRL + Shift + &: vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybraných buniek

CTRL + B: tučné písmená

CTRL + I: kurzíva

CTRL + U: podčiarknutie

CTRL + Shift + ~: použitie formátu ,,Všeobecné číslo“

CTRL + Shift + $: použitie formátu ,,Mena s dvomi desatinnými miestami“ (záporné čísla v zátvorkách)

CTRL + Shift + %: použitie formátu ,,Percentá bez desatinných miest“

CTRL + Shift + ^: použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami

CTRL + Shift + #: použitie formátu ,,Dátum s dňom, mesiacom a rokom“

CTRL + Shift + @: použitie formátu ,,Čas s hodinami a minútami“ označených AM alebo PM

CTRL + Shift + !: použitie formátu ,,Číslo s dvomi desatinnými miestami“, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty

CTRL + F1: ukryje/ zobrazí panel s nástrojmi

CTRL + F12: otvoriť súbor

CTRL + Medzerník: vybratie celého stĺpca

CTRL + ; : vloženie aktuálneho dátumu

CTRL + : : vloženie aktuálneho času

Ctrl + ‘ : kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CTRL + A: vybrať všetko

CTRL + D: skopíruje bunku nachádzajúcu sa nad vybranou bunkou

CTRL + F: hľadať

CTRL + H: hľadanie a nahradenie

CTRL + šípka vpravo: pohyb doprava na koniec záznamov

CTRL + šípka vľavo: pohyb doľava na začiatok záznamov

CTRL + šípka hore: pohyb hore na začiatok záznamov

CTRL + šípka dole: pohyb dole na koniec záznamov

F2:  editácia vybranej bunky

F4: zopakuje na bunke poslednú vykonávanú úpravu inej bunky

F9: prepočítanie všetkých otvorených pracovných zošitov

F11: nový graf

ALT: sprístupní hornú lištu, ktorá sa dá potom ovládať pomocou písmen

ALT + = : vytvorí do ďalšej bunky výsledok sčítania vyznačených buniek

ALT + Enter: ďalší riadok v rámci jednej bunky

PG UP: prechod na ďalšiu stranu

PG DOWN: prechod na predchádzajúcu stranu

Ak poznáte aj vy nejakú skratku, na ktorú sme zabudli, podeľte sa o ňu v komentári.

Zdroj: interez.sk Foto: gettyimages.com