K preventívnej ochrane voči šíreniu koronavírusu ešte stále neodmysliteľne patrí nosenie rúška. Zoznam výnimiek, ktoré si ním dýchacie cesty nemusia vôbec zakrývať, sa však postupne predlžuje. Pozrite sa, aká novinka vstúpila 4. júla do platnosti! 

Ochorenie Covid-19 je kvapôčkovou infekciou, ktorá sa šíri pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. Jej prenosu medzi občanmi by mali zamedziť práve rúška, respirátory alebo ľubovoľné kusy látky, prekrývajúce dýchacie cesty.

Do nového nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa tentokrát pripája výnimka, ktorá prišla do platnosti 4. júla, a týka sa osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, dychovou nedostatočnosťou (chronická obštrukčná choroba pľúc, astma) a osôb s kožnými ochoreniami tváre (seboroický zápal kože), u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. 

Okrem toho aj naďalej platia výnimky len pre:
– detí do 3 rokov veku,
– osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne, oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb,
– pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
– žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní
výchovy a vzdelávania,
– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
– deti v interiéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
– detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
– účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu
a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
– osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri
všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
– zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od
seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca,
ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Zdroj: uvzsr.sk | Foto: freepik.com