Pomáhať a chrániť je všeobecné heslo polície, ktorým sa riadi každý z nás. Seriózne? Čoraz častejšie sme svedkami brutálnych útokov z radov členov polície, ktorí nemajú ani kúsok pokory či sebareflexie pri zatýkaní človeka. Príkladom je dole uvedené video, kde sa skupina policajtov ,,pustila” do mladíka unikajúceho na koni, ktorého nakoniec zbijú brutálnym spôsobom. Zarmucujúci je aj evidentne bezmocný pohľad zvieraťa, bezprostredne stojaceho pri celej akcií. Na koho sa dnes môžeme spoľahnúť? Skutočne len na seba?

Video: Youtube