Hoci je vianočná reklama s mladou rodinkou už rok stará, určite stojí za povšimnutie najmä kvôli faktu, že jej odvysielanie bolo zakázané. Prečo? Podľa spoločnosti DCM je príliš náboženská. Nuž… posúďte samé.

Foto: Youtube