Množstvo ľudí po celom svete momentálne nemôže stráviť informáciu o pravidelnom usmrcovaní levích mláďat v jednej zo švédskych ZOO. Pracovníci sa však bránia, tvrdia, že nemajú na výber!

Zoologická záhrada vo švédskom meste Borås sa verejne priznala k skutočne ohavnému činu, ktorý nevedia stráviť milióny ľudí po celom svete. Riaditeľ ZOO Bo Kjellson prostredníctvom tlačovej správy vysvetľoval celému svetu dôvod, prečo levy pravidelne zabíjajú a čo ich k tomu vlastne vedie. Jeho slová citoval známy Magazín People.

,,Od roku 2013 sme boli nútení utratiť deväť levov, je nám to veľmi ľúto, ale nemali sme ich kde umiestniť, a preto sme boli prinútení k tomuto činu. Vybrali sme jedincov, ktorí mali menej ako dva roky a museli byť zo svorky vyčlenení z dôvodu agresívneho správania. Keďže sa levy nedali umiestniť do iných komunít, nezostalo nám nič iné, ako ich, bohužiaľ,  uspať.“

Udalosť rozoberala aj švédska verejnoprávna televízia SVT, v ktorej riaditeľ ZOO uviedol, že sa zo všetkých síl snažili zvieratá umiestniť na nové miesta alebo ich predať. Nešťastné levy však nikto nechcel, a to najmä kvôli ich netolerantnému správaniu voči ostatným jedincom. Aby toho nebolo málo, riaditeľ ZOO priznal, že takéto praktiky sú bežné po celom svete a pracovníci ich netaja.

Ľudia, ktorí o takýchto veciach rozhodujú, to berú ako prirodzenú súčasť života, pretože nemajú inú možnosť. Riaditeľ tiež všetkých ubezpečil v tom, že pri svojej práci dodržiavajú všetky postupy Svetovej a Európskej asociácie, ktorými sa musia riadiť, a tiež nezabúdajú ani na etický kódex, ktorým sú všetci pracovníci ZOO viazaní. Aj keď sa metódy zoologickej záhrady zdajú kruté a zbytočné, asociácia jej vyjadrila v tomto konaní svoju plnú podporu, pričom uviedla, že o týchto skutkoch vie a boli o nich vopred informovaní.

Slová riaditeľa na ich obranu však nedokázali presvedčiť mnohých ľudí, nakoľko veria, že osud týchto zvierat sa mohol skončiť úplne inak. Ako vidíte situáciu vy? Je podľa vás konanie kompetentných správne?

Zdroj: Magazín People/SVT | Foto: freepik/pixabay