Aký je rozdiel medzi skutočnou láskou a obyčajnou náklonnosťou? Už od nepamäti sa zárodky lásky vyznačovali obyčajným chvením v bruchu, kedy môžete cítiť tzv. motýle alebo tým, že ste pre toho druhého schopní a ochotní urobiť čokoľvek. Viete, čo je skutočná láska?

Láska je keď…

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Foto: Facebook