Ak zbadáte na vašom dome, byte či na dverách susedov tieto znaky, neváhajte a okamžite volajte policajtov. Jedná sa totiž o medzinárodné značky pre zlodejov, ktoré informujú o tom, či máte momentálne prázdny byt, či žijete sama a podobne!

Zlodeji tieto znaky poznajú a uľahčia im prístup do vášho bytu. Podľa nich presne vedia, kedy odchádzate na dovolenku, či vlastníte nejaké cennosti, máte psa alebo nechávate vaše deti v nejakú hodinu samé. Tým, že ich budete poznať aj vy, zabránite vlúpaniu a možno aj stratám na životoch!

 

Zdroj/Foto: Facebook