Impressum

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná Nov 11, 2020.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Next Media Group, s.r.o.
Obchodná 908/19, Trenčín
E -mail: hello@nextmediagroup.sk
Telefónne číslo: 0912345678

VAT ID: SK2120200797

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.