Prednedávnom poslanci Európskeho parlamentu uvažovali o zrušení zmeny letného času na zimný a naopak. Vo štvrtok 8. februára došlo na plenárnej schôdzi v Štrasburgu k hlasovaniu. Nebudeme si už teda musieť dvakrát do roka prestavovať čas?

Europoslanci k tejto problematike rozhodovali v dvoch návrhoch. V jednom z nich sa hlasovalo o okamžitom zrušení letného a zimného času. V tomto však boli poslanci názorovo nejednotní a prijal sa druhý, kompromisný návrh. V ňom vyzývajú Európsku komisiu, aby posúdila, či je striedanie letného a zimného času opodstatnené. V prípade, že sa preukáže, že by malo jeho zrušenie zmysel, exekutíva EÚ predloží návrh na revíziu smernice, ktorá sa tohto striedania týka. Uznesenie schválili 384 hlasmi za, 153 poslancov bolo proti a 12 sa hlasovania zdržalo.

Revízia vznikla v roku 2001 a zjednotilo sa ňou striedanie vo všetkých krajinách únie z dôvodu zefektívnenia európskeho vnútorného trhu. Pravidelné striedanie času funguje od roku 1979, pričom prvýkrát sa objavilo ešte počas 1. svetovej vojny.

Dnes má zmena letného a zimného času pre ľudí skôr negatívne dopady na zdravie a biorytmus. Ďalšie kroky sú na Európskej komisii, takže na definitívny verdikt si ešte budeme musieť počkať.

Foto: pixabay