Zo začiatku nikto nechápal, čo sa deje. Chlapík nalieval dažďovú vodu do pohárov a ukladal ich vedľa seba. Po odhalení jeho diela vás zamrazí.

S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o globálnej kríze s pitnou vodou, vytvoril umelec, ktorý si hovorí Belo, majstrovské dielo. Zo 66-tisíc pohárov dažďovej vody, do ktorej pridal farbivo, vytvoril obraz – plod v tele matky. Toto dielo má zdôrazňovať nutnosť pitnej vody pre každého z nás, ešte pred narodením.

Zdroj: YouTube