Koronavírus každým dňom spôsobuje vo svete väčšiu a väčšiu paniku, ktorá neobchádza ani Slovensko. Vybrakované obchody, rušenie masových podujatí a najnovšie už aj zatváranie škôl. Tisícky Slovákov tak nasledujúce dni ostáva doma.

Kým žiaci sa zrejme potešia, dospelákom určite do smiechu nebude, a to najmä  v Bratislavskom kraji, kde sa od zajtra kvôli koronavírusu na týždeň prerušuje vyučovanie na všetkých stredných školách, spadajúcich do správnej pôsobnosti kraja.

„Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, že majú žiakov, ktorí prišli do priameho kontaktu s infikovanými. Preto sme sa v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja rozhodli prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji,“ informoval župan Juraj Droba.

Preventívne opatrenia formou zatvorenia škôl sa týkajú aj všetkých osemročných gymnázií, základných škôl na Dunajskej a Teplickej. ZŠ v Malinove zostáva podľa jeho slov otvorená, avšak stredná odborná škola v Malinove bude zavretá.

Výučba sa preruší aj na vysokých školách – Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite, a to dokonca na ešte dlhšiu dobu. ,,Od pondelka 9. marca do soboty 21. marca prerušujeme na dva týždne prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekanky a dekani fakúlt a nimi poverené osoby,” stojí vo vyhlásení rektora UK Mareka Števčeka a rektora STU Miroslava Fikara, ktorí študentom, bývajúcim na internátoch, odporúčajú ísť na dané dva týždne domov.

,,Upozorňujeme, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11. marca neopustí nadkritické množstvo študentov, môžu byť rektori nútení nariadiť uzatvorenie internátov,” doplnili.

Zoznam 54 zatvorených škôl

1. Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava
2. ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava
3. Gymnázium, Grösslingova 18, 811 09 Bratislava
4. Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava
5. Gymnázium, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
6. Gymnázium Laca Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava
7. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava
8. Gymnázium, 1. mája, 901 01 Malacky
9. Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
10. Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok
11. Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
12. Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
13. Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava
14. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
15. Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
16. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec
17. Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
18. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava
19. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava
20. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava
21. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava
22. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava
23. Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
24. Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava
25. Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
26. Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
27. Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
28. Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 844 22 Bratislava
29. Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra
30. Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava
31. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra
32. Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava
33. Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 841 04 Bratislava
34. Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
35. Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
36. Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
37. Stredná odborná škola beauy služieb, Račianska 105, 831 03 Bratislava
38. Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava
39. Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
40. Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
41. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava
42. Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
43. Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec
44. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava
45. Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 824 97 Bratislava
46. Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava
47. Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
48. Stredná odborná škola, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
49. Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava
50. Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, 831 06 Bratislava
51. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
52. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 820 08 Bratislava
53. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
54. Spojená škola, SNP č. 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Zdroj: bratislava.sme.sk | Foto: Facebook/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky