Tvrdí vám, že je všetko v poriadku, že vás miluje. No vám šiesty zmysel našepkáva, že jeho slová nie sú úprimné. Ako dešifrovať či vám klame alebo nie? Sústreďte sa na reč tela! Slovami možno vedome zavádzať, no gestikulácia, postoj či mimika sú mimovoľné a je veľmi ťažké ich kamuflovať.

Najspoľahlivejším a neklamným dôkazom toho, že niekto klame, je červenanie sa. Nanešťastie, pocit hanby pri vyrieknutej lži už nie je taký častý ako voľakedy a tak sa len veľmi málo mužov takto banálne prezradí. Je tu však veľa ďalších neverbálnych signálov, ktorým treba venovať pozornosť.

Ak uprostred rozhovoru zdvíha často plecia, značí to, že si zachováva odstup od toho, čo hovorí. Keď sedíte pri stole a on presúva predmety tak, aby stáli medzi vami, naznačuje, že si stavia ochrannú bariéru. Neustále hranie sa s predmetmi, ako je napríklad zapaľovač či kľúče, hovoria o vnútornom napätí. Podobne je to aj, keď si neustále napráva kravatu či gombíky na rukáve. Signálom toho, že sa chystá vyriecť klamstvo, je rýchle žmurkanie. Takisto suché pery, ktoré si neprestajne zvlhčuje jazykom, nie sú znamením úprimnosti ani vnútorného pokoja.

Už dávno neplatí, že kto nehovorí pravdu, uhýba pohľadom. Posledné sociologické štúdie ukazujú pravý opak. Príliš dlhý pohľad bez žmurknutia prezrádza, že sa snaží presvedčiť vás o vnútornej istote, ktorá mu chýba. Ak pri tom fixuje aj celú hornú polovicu tela, nehovorí pravdu. Klame vám aj vtedy, ak drží ruky neprirodzene, akoby nasilu, pozdĺž tela. Najčastejším signálom neúprimnosti je, že si chytá nos alebo uši či zakrýva ústa rukou. Ak sa neustále dotýka tváre, značí to, že je nervózny. Neklamným dôkazom stresu je aj nadmerné potenie a vyschnutie v hrdle. Kto klame, snaží sa častejšie prehĺtať, aby jeho hlas znel čisto a prirodzene. Mení sa tiež spôsob dýchania. Ak nehovorí pravdu, dych sa zrýchľuje a krátke nádychy sa z času na čas kompenzujú jedným dlhým. Kto si je vedomý vnútornej neistoty, snaží sa ju maskovať neprirodzeným úsmevom alebo odbúrať napätie smiechom v nevhodných momentoch.

Klamstvo možno dešifrovať aj medzi riadkami. V bežných situáciách sa obmedzuje na jednoslovné odpovede a teraz vás zasypáva množstvom nepodstatných detailov? Neverte mu ani slovo! Snaží sa len obaliť svoju lož. Dlhé pauzy medzi vetami poukazujú, že rozmýšľa nad ďalším klamstvom a musí sa sústrediť na to, aby sa sám nezaplietol. Ak namiesto odpovede opakuje vašu otázku, jeho mozog na plné obrátky pracuje, aby vymyslel uspokojivú nepravidvú odpoveď.

Protirečiť si možno aj mimoverbálne. Napríklad ak krúti hlavou, zatiaľ čo jeho ústa hovoria „áno”. Otázkou je, kedy vlastne muži hovoria pravdu?

Foto: Pinterest