Vystihnúť slovami ženskú podstatu či všeobecne charakteristické vlastnosti žien určite nie je jednoduché, no viacerí sa o to už aspoň sčasti pokúsili. V nasledujúcich riadkoch nájdete výber zo skutočne zaujímavých výrokov o nežnejšej časti populácie, ktoré určite stoja za pozornosť.

„Ženy sú vždy krásne.“ ~ Ville Valo

„Každý pohľad na ženu je pre básnika dôvod k zamysleniu.“ ~ Nikolaj Alexandrovič Dobroľubov

„Dokonalosť ženy je na hony vzdialená jej kráse.“ ~ René Descartes

„Žena je koreňom, muž je stromom. Strom vyrastie vysoko len vtedy, ak má silné korene.“ ~ Pearl S. Buck

„Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, krásna ho okúzli, ale iba súcitná ho dostane.“ ~ Victor Hugo

„Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby skrotil muža.“ ~ Voltaire

„Medzi áno a nie ženy sa nevojde ani špendlík.“ ~ Miguel de Cervantes Saavedra

„Muž potrebuje ženu, aby prekonal sám seba.“ ~ Simone de Beauvoir

„Veriť v ženu, urobiť ju svojím náboženstvom, žriedlom života, tajným svetlom aj najnepatrnejšej myšlienky – nie je to druhý zrod?“ ~ Honoré de Balzac

„Žena je ako čajové vrecúško. Nevieš, aká je silná, pokým sa neocitne v horúcej vode.“ ~ Eleanor Roosevelt

„Ženy sú stvorené na to, aby boli milované, nie aby sme im rozumeli.“ ~ Oscar Wilde

„Nič také ako škaredá žena neexistuje.“ ~ Vincent van Gogh

„Ženy sú múdrejšie než muži, pretože vedia menej a rozumejú viac.“ ~ James Thurber

„Všetko krásne sa na svete zrodilo z lásky k žene.“ ~ Maxim Gorkij

„Žene stačí poznať dobre jedného muža, aby pochopila všetkých. Muž môže poznať všetky ženy a napriek tomu nepochopí ani jednu.“ ~ Helen Rowland

Foto: Pixabay.com