Hovorí vám niečo meno Selassie? Tento slovenský youtuber pred týždňom zverejnil video, kde sa jednoducho zameriava na problémy v mnohých rodinách na celom sveta. Psychické a fyzické násilie už nie je ničím výnimočným a práve usporiadané rodiny sa dnes stávajú raritou spoločnosti. Selassie poukazuje na fakt, že ženy a deti sú týrané vo vlastnej domácnosti a podrobované všeobecnému ponižovaniu. Do čoho to až môže vyústiť, ak tomu nezabránime včas?

 

Video: Youtube

Diana
Šéfredaktorka, ktorej vášňou je písanie článkov a starostlivosť o chod magazínu. Nemá problém s akoukoľvek zaujímavou i potupnou témou, pretože žurnalistika je smer, ktorému sa chcela venovať od útleho detstva. Okrem toho miluje svojho psa, rockovú kapelu, v ktorej spieva, číta starú anglickú literatúru a zaujíma sa o všetko podstatné i nepodstatné. :)