Si presne ako tvoja matka! Nech si hovorí kto chce, čo chce, na svoje matky sa jednoducho podobáme či sa nám to páči alebo nie.

Aká matka, taká Katka. Podobné gestá, výraz tváre a časom dokonca očividná podoba. V detstve je vašim vzorom, bohyňou, ktorá vám upečie, čo sa vám prisní, v puberte ju začnete nenávidieť. Kým dospejete a stane sa vašou najlepšou priateľkou, chtiac či nevedomky od nej preberiete všetko, čo sa dá. Avšak, základ získavate ešte v útlom detstve, kedy je dvojica ,,mama & ja” tým najpevnejším putom široko ďaleko. Že máme pravdu? :)

1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 14

Foto: Facebook

Diana
Šéfredaktorka, ktorej vášňou je písanie článkov a starostlivosť o chod magazínu. Nemá problém s akoukoľvek zaujímavou i potupnou témou, pretože žurnalistika je smer, ktorému sa chcela venovať od útleho detstva. Okrem toho miluje svojho psa, rockovú kapelu, v ktorej spieva, číta starú anglickú literatúru a zaujíma sa o všetko podstatné i nepodstatné. :)