Pomáhať a chrániť je všeobecné heslo polície, ktorým sa riadi každý z nás. Seriózne? Čoraz častejšie sme svedkami brutálnych útokov z radov členov polície, ktorí nemajú ani kúsok pokory či sebareflexie pri zatýkaní človeka. Príkladom je dole uvedené video, kde sa skupina policajtov ,,pustila” do mladíka unikajúceho na koni, ktorého nakoniec zbijú brutálnym spôsobom. Zarmucujúci je aj evidentne bezmocný pohľad zvieraťa, bezprostredne stojaceho pri celej akcií. Na koho sa dnes môžeme spoľahnúť? Skutočne len na seba?

Video: Youtube

Diana
Šéfredaktorka, ktorej vášňou je písanie článkov a starostlivosť o chod magazínu. Nemá problém s akoukoľvek zaujímavou i potupnou témou, pretože žurnalistika je smer, ktorému sa chcela venovať od útleho detstva. Okrem toho miluje svojho psa, rockovú kapelu, v ktorej spieva, číta starú anglickú literatúru a zaujíma sa o všetko podstatné i nepodstatné. :)