Ak pracujete vo firme, ktorá zamestnáva väčšie množstvo ľudí, určite sa stretnete s rôznymi typmi mužov. V prípade, že máte navyše aj dobré pozorovacie schopnosti a nulové morálne predsudky škatuľkovať ľudí do skupiniek, čítajte. Týchto päť typov mužov určite nájdete aj vo vašej práci: