Ak pracujete vo firme, ktorá zamestnáva väčšie množstvo ľudí, určite sa stretnete s rôznymi typmi mužov. V prípade, že máte navyše aj dobré pozorovacie schopnosti a nulové morálne predsudky škatuľkovať ľudí do skupiniek, čítajte. Týchto päť typov mužov určite nájdete aj vo vašej práci:

Rôzni
Táto redaktorka ešte nemá svoj redaktorský účet, pretože píše jeden zo svojich prvých článkov. Ale čoskoro... :)

KOMENTÁRE

Please enter your comment!
Please enter your name here